Nowości 4F w Międzyzdrojach

Ośrodek wypoczynkowy Trygław w Międzyzdrojach przechodzi do historii – trwa rozbiórka

Po ostatnich dwóch podpaleniach starych drewnianych domków letniskowych, obecny zarządca postanowił oczyścić teren – trwa rozbiórka.

Co aktualnie wiadomo o tym terenie:

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu oferuje do sprzedaży nieruchomość zabudowaną ośrodkiem wypoczynkowym TRYGŁAW, oznaczoną jako działki 584/21; 585/2; 585/3; 586 z obrębu 0021, Międzyzdroje 21, o łącznej powierzchni 4,2769 ha, położoną przy ul. Za Torem 1 w Międzyzdrojach.

Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Międzyzdroje, oddalonym ok. 1000 m od od linii brzegowej morza, na obszarze przylegającym do Wolińskiego Parku Narodowego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi również teren stacji kolejowej Międzyzdroje.

Ośrodek o 430 miejscach noclegowych, zabudowany jest 60 drewnianymi domkami letniskowymi, wyposażony także w budynki: stołówki; świetlicy, biurowe i gospodarcze. Specyficzne ukształtowanie terenu umożliwia widok na miasto Międzyzdroje i morze. Całość uzupełnia unikalny budynek wieży wodnej pochodzący z 1912 r.

Wykaz zabudowy stanowiącej ośrodek wypoczynkowy:

– budynek wieży ciśnień o pow. użytkowej 80,00 m2,
– budynek hydroforni o pow. użytkowej 56,92 m2,
– budynek biurowy o pow. użytkowej 453,25 m2,
– budynek gospodarczy o pow. użytkowej 18,00 m2,
– budynek biurowy z WC o pow. użytkowej 40,00 m2,
– budynek stołówki o pow. użytkowej 1520,91 m2,
– budynek gospodarczy o pow. użytkowej 20,23m2,
– budynek sanitarny o pow. użytkowej 58,00 m2,
– budynek gospodarczy o pow. użytkowej 56,00 m2,
– budynek WC o pow. użytkowej 25,00 m2,
– budynki o łącznej powierzchni użytkowej 132,00 m²,
oraz budynki nietrwale związane z gruntem typu „Brda” w ilości 60 szt. (pow. zabudowy 1 budynku – 47,8 m2 łącznie 2 868,80 m2, pow. użytkowa 1 budynku 41,79 m2- łącznie 2507,40 m2).

Teren ośrodka znajduje się w granicach obszaru Natura 2000- dyrektywa siedliskowa PLH320019 – WOLIN I UZNAM.

Przeznaczenie w planie:

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina Międzyzdroje posiada uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą nr XLV/482/2018 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje).

Wg powyższego studium przedmiotowe działki gruntu położone są na terenie określonym jako M,UT (teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usług turystycznych).

Dla przedmiotowego terenu w dniu 09.09.2015 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr PPZ.6730.57.7566.2014.MB dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu budynków hotelowo – rekreacyjnych (budynek hotelowo-rekreacyjny, budynek rekreacyjno-wypoczynkowy spa), na działce nr 586 i części działki 585/2 obr.0021, Międzyzdroje 21, położonych przy ul. Za Torem 1 w Międzyzdrojach.

Działka o nr ew. 585/2 z obrębu 0021, Międzyzdroje 21, dla której urządzona jest KW nr SZ1W00041792/2 zabudowana jest budynkiem wieży wodnej o wartości zabytkowej. Zostało to potwierdzone wpisem do powyższej księgi wieczystej oraz do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem A-1364.

Źródło ogłoszenia przetargu dodanego ponad pół roku temu i zaktualizowanego ponad miesiąc temu (aktualnie ogłoszenie archiwalne): kliknij tutaj

   fot. mieszkaniec – 22 października 2022

 
error: Nie posiadasz zgody do kopiowania zawartości ze strony.