Międzyzdroje 4F

Rozpisano przetarg na budowę kładki spacerowej na wydmach od molo do zejścia na plażę nr A przy restauracji Port

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się kładkę spacerową na wydmach wraz z zejściami na plażę na odcinku od molo do zejścia na plażę A w Międzyzdrojach, a infrastrukturę techniczną w postaci oświetlenia terenu, monitoringu i pustej kanalizacji składającej się z rur osłonowych na potrzeby budowy przyłączy do przyszłych lokali usługowych na plaży i lokali gastronomicznych, których lokalizację wskazano w MPZP.

Szerokość projektowanej kładki jest zgodna z zapisami zawartymi w MPZP i wynosi od 3 do 4 m. Przewiduje się budowę kładki spacerowej prowadzonej ponad płaszczyzną wydmy. Wszystkie elementy kładki spacerowej wykonane będą z tworzywa sztucznego i posadowione na palach z tworzywa sztucznego wbijanych w grunt. Przewiduje się wciskanie pali metodą bezwibracyjną we wstępnie wywiercone otwory. Zejścia na plażę zaprojektowano formie schodów w tej samej technologii co kładka spacerowa. Pokład kładki spacerowej wykonany będzie z ryflowanej deski pomostowej imitującej drewno. Balustrady wykonane będą z desek gładkich z tego samego materiału kładka spacerowa. Całość ścieżki spacerowej będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu na plaże D projektuje się rampę dla osób niepełnosprawnych w tej samej technologii co kładka spacerowa. W ciągu kładki projektuje się poszerzenia z miejscem na ławki o wym.: 1,5 x 5 m. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego projektuje się w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042. Projektowana kolorystyka jest spójna z wykonanymi wcześniej odcinkami kładki spacerowej. Przy hotelu Vienna House Amber Baltic na długości około 60 m w miejscu istniejącej gabionowej opaski brzegowej zaprojektowano przebudowę tarasu hotelowego oraz posadowienie fragmentu kładki spacerowej na palach stalowych. Istniejące poszycie tarasu zostanie rozebrane. Pomiędzy istniejącymi palami stalowymi podtrzymującymi taras planuje się wykonanie dodatkowego rzędu pali 150×12 mm i długości wynoszącej 12,0 m. Pozostała część kładki, której przebieg pokrywa się z istniejącym gabionowym umocnieniem brzegu morskiego posadowiona zostanie na stalowych palach o o150x12mm i długości wynoszącej 12,0 m. W miejscu pali planuję się częściową rozbiórkę opaski – którą należy odtworzyć po wykonaniu pali. Aby nie spowodować pełnej rozbiórki gabionów – należy zastosować rurę osłonową o średnicy 500 – 1000 mm. Na stalowych palach planuje się wykonanie legarów i belek z kształtowników stalowych, na których zostanie wbudowane poszycie z tworzywa sztucznego – ryflowana deska pomostowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 4×17 cm.

Według projektów, z kładki spacerowej zaprojektowane są także dodatkowe zejścia na plażę: A1, A2, B1.

 
error: Nie posiadasz zgody do kopiowania zawartości ze strony.