Międzyzdroje 4F

Rozpisano przetarg na modernizację Przedszkola Miejskiego i budowę windy dla dzieci z niepełnosprawnością w SP nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach jeszcze kilka lat temu straszyła PRL-em.

„Miasto, rozwijało się pod względem turystycznym: przebudowano promenadę, powstawały nowe apartamentowce, lokale gastronomiczne i markety, wyremontowano też wiele ulic- a mieszkańcy zgłaszali, iż mimo rozwoju miasta, oświata stoi w miejscu, czyli jest w opłakanym stanie. Pamiętam, jak z 7-8 lat temu otrzymałem artykuł, że w XXI wieku nauczyciele muszą dźwigać po schodach na pierwsze piętro wózki inwalidzkie z dziećmi, gdyż szkoła często gościła dzieci z niepełnosprawnością, które przyjeżdżały na przedstawienia z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Ostromicach. Częstym zgłaszanym problemem przez mieszkańców była też zbyt mała ilość miejsc w Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach. W ciągu ostatnich czterech lat szkoła podstawowa przeszła modernizację budynku, połaci dachowej, ogrzewania, kanalizacji odbierającej wody deszczowe, wyremontowano szkolne boisko, wyposażono klasy i szkolną kuchnię. To wszystko sprawiło, że po kilkudziesięciu latach mamy ładną placówkę edukacyjną na miarę XXI wieku. Rozbudowano też Przedszkole Miejskie nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia zakończenia robót budowlanych.

Projektowana przebudowa zakłada:
• dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. zgodnie z ekspertyzą ppoż.
• dostosowanie zapleczy sanitarnych do obowiązujących przepisów oraz potrzeb użytkowników,
• dostosowanie do potrzeb dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania,
• kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń,
• zapewnienie dostępu zarówno do budynku jak i na poszczególne kondygnacje osobom niepełnosprawnym ruchowo (osób poruszających się na wózkach) obejmujących budowę dźwigu osobowego;
• dostosowanie pomieszczeń kuchni do nowych potrzeb, umożliwiających sporządzanie posiłków;

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
− demontaż istniejących urządzeń
− demontaż balustrad
− demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
− demontaż istniejącej termoizolacji budynku
− wykonanie wyburzeń
− rozbiórka schodów i klatki schodowej
− częściowa rozbiórka stropu
− demontaż rynien i rur spustowych
− wykonanie płyty fundamentowej szybu windowego
− wykonanie projektowanych stropów
− poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, wykucie nowych okien oraz częściowe zamurowania
− wykonanie podciągów i nadproży
− wykonanie zamurowań
− wykonanie nowych ścian murowanych oraz w zabudowie lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych
− przeniesienie istniejącego hydrantu oraz montaż nowych na każdej kondygnacji
− wykonanie nowych posadzek
− tynkowanie ścian i sufitów
− malowanie ścian i sufitów
− montaż płytek ściennych i podłogowych
− montaż wykładziny PCV
− montaż poręczy na istniejących klatkach schodowych
− montaż urządzeń sanitarnych (biały montaż + stelaże podtynkowe)
− montaż oświetlenia
− wykonanie termoizolacji ścian i dachu budynku
− wykonanie hydroizolacji pionowej ścian wraz z wykonaniem iniekcji
− podniesienie ścian attykowych w związku z termoizolacją oraz kominów
− wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
− wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami
− wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
− wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej
− wymiana instalacji centralnego ogrzewania
− wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej
− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla kuchni wraz z centralą nawiewno-wywiewną zlokalizowaną w przyziemiu
− wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń
− wykonanie obudowy wszystkich instalacji
− wykonanie obudów grzejników
− montaż dźwigu towarowego i osobowego
− montaż nowych rynien i rur spustowych

Wykonawca musi uwzględnić funkcjonowanie przy budynku przedszkola w całym etapie prowadzonych robót obiektu Żłobka Miejskiego w szczególności z zapewnieniem dojazdu, dojścia, mediów i innych uwarunkowań dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania obiektu Żłobka.

Część II:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie w zakresie budowy szybu windowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia zakończenia robót budowlanych.

Projektowana przebudowa zakłada:
– zapewnienie dostępu zarówno do budynku jak i na poszczególne kondygnacje osobom niepełnosprawnym ruchowo (osób poruszających się na wózkach) obejmujących budowę dźwigu osobowego;
– dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. poprzez wydzielenie stref pożarowych, zapewnienie dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych od siebie o 5m z pomieszczenia auli oraz zmianę lokalizacji istniejącego hydrantu,
– kompleksowy remont holu wraz z wymianą stolarki drzwiowej na wszystkich kondygnacjach, w części budynku objętej przebudową;

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

PIWNICA
– Rozbiórka ściany wewnętrznej,
– Skucie posadzek,
– Rozbiórka stropu,
– Wykonanie płyty fundamentowej szybu windowego
– Wymurowanie ścian projektowanych,
– Demontaż okna i zamurowanie otworu,
– Wykonanie instalacji elektrycznej,
– Odtworzenie posadzki,
– Demontaż drzwi wewnętrznych i montaż nowych,
– Skucie tynków na ścianach holu i wykonanie nowych,
– Malowanie ścian holu,

PARTER
– Rozbiórka ściany wewnętrznej,
– Skucie posadzek,
– Rozbiórka stropu,
– Wymurowanie ścian projektowanych,
– Wykonanie instalacji elektrycznej,
– Wykonanie nowego stropu,
– Odtworzenie posadzki,
– Demontaż drzwi wewnętrznych i montaż nowych,
– Skucie tynków na ścianach holu i wykonanie nowych,
– Malowanie ścian holu,

PIĘTRO
– Wykucie otworu w ścianie,
– Zamurowanie istniejącego otworu w ścianie,
– Wykonanie schodów,
– Skucie posadzek,
– Rozbiórka stropu,
– Wymurowanie ścian projektowanych,
– Wykonanie instalacji elektrycznej,
– Wykonanie nowego stropu,
– Odtworzenie posadzki,
– Wykonanie ścian w konstrukcji lekkiej,
– Demontaż i przeniesienie hydrantu,
– Demontaż drzwi wewnętrznych i montaż nowych,
– Skucie tynków na ścianach holu i wykonanie nowych,
– Malowanie ścian holu,

Wykonawca musi uwzględnić funkcjonowanie budynku Szkoły Podstawowej w całym etapie prowadzonych robót obiektu w szczególności z zapewnieniem dojazdu, dojścia, mediów i innych uwarunkowań dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania obiektu.

Więcej informacji o rozpisanym przetargu znajdą Państwo po kliknięciu w link: https://bip.miedzyzdroje.pl/zamowienie/ri-zp-271-7-2023-modernizacja-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-miedzyzdroje-etap-i

 
error: Nie posiadasz zgody do kopiowania zawartości ze strony.