Międzyzdroje 4F

Woliński Park Narodowy ze sporym budżetem inwestycyjno-zakupowym na rok 2023

Woliński Park Narodowy zamieścił 20 lutego w Biuletynie Zamówień Publicznych plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.


I. Roboty budowlane

1. Wykonanie zewnętrznej sieci hydrantowej w Grodno 1 (siedziba dyrekcji WPN) i Biała Góra (kompleks budynków: baza edukacyjna, archiwum państwowe, UAM) – 700 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: IV kwartał.

2. Utworzenie: na terenie Białej Góry bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasu w zarodku oraz dogaszania po zakończeniu działań jednostek SP oraz punktu p-poż. dla obrębu Ochronnego Morskiego w Wapnicy – 2 080 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: IV kwartał.

3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z dostosowaniem instalacji c.o. (Wisełka) – 500 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: II kwartał.

4. Remont kapitalny budynku mieszkalnego wraz z termomodernizacją (Wicko) – 500 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: II kwartał.

5. Wykonanie i montaż stacjonarnych urządzeń turystycznych – 582 166,99 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: I kwartał.

6. Remont istniejących i wykonanie nowych barier pojedynczych i podwójnych – 336 430,31 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: I kwartał.

7. Remont odcinków szlaków turystycznych – 336 430,31 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: I kwartał.

8. Remont ogrodzenia zewnętrznego Zagrody Pokazowej Żubrów – 173 636,25 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III kwartał.

9. Budowa wybiegu dla wilka – 1 000 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III/IV kwartał.

10. Umocnienie tymczasowe podstawy skarpy zejścia turystycznego (schody) relacji Kawcza Góra – plaża, zlokalizowanego w Międzyzdrojach – 500 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: II kwartał.

11. Wykonanie ogrodzeń wokół siedzib obwodów ochronnych – kancelarii w Wapnicy i Warnowie – 139 837,40 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III kwartał.


II. Dostawy

1. Zakup specjalistycznego samochodu patrolowo-gaśniczego wraz z zabudową i wyposażeniem – 350 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: IV kwartał.

2. Zakup specjalistycznego pojazdu typu UTV do pracy w trudnych warunkach terenowych wraz z zabudową i wyposażeniem – 180 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: IV kwartał.

3. Zakup pojazdu specjalistycznego do realizacji prac na terenie ZPŻ – 400 000,00 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III kwartał.

4. Zakup i montaż czujników PYRO (czujników do zliczania ruchu turystycznego) – 260 249,59 PLN. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: II kwartał.

 

III. Usługi

1. Zaprojektowanie i wykonanie radiowej łączności cyfrowej dla celów ochrony przeciwpożarowej – 615 000,00 PLN.

2. Zaprojektowanie i wykonanie radiowej łączności cyfrowej dla celów ochrony przeciwpożarowej – 200 000,00 PLN.

3. Zadania ochronne w Wolińskim Parku Narodowym w roku 2023 – nieleśne ekosystemy lądowe i ochrona roślin – 200 000,00 PLN.

4. Obsługa ruchu turystycznego w WPN przez Firmę zewnętrzną- pobieranie i kontrola opłat za wstęp do WPN – 200 000,00 PLN.

5. Sprzedaż biletów on-line – 160 000,00 PLN

6. Zaprojektowanie, wykonanie , montaż automatów biletowych – 160 000,00 PLN.

7. Zadania ochronne w Wolińskim Parku Narodowym w latach 2024-2027″ – Ekosystemy leśne – 5 000 000,00 PLN.

8. Przygotowanie projektu planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego – wykonanie operatów i projektu – 2 500 000,00 PLN.

Trzeba mieć nadzieję, iż to nie jest horoskop marzeń nowej Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego i wszystkie zamówienia publiczne się spełnią.

 
error: Nie posiadasz zgody do kopiowania zawartości ze strony.